EVENT MANAGEMENT

Stagemasters provides full event management, including: complete organization, design, and performance of your event. Event planning, organization of logistics, transport, rental of the hall, complete technical provision of the event: sound, lighting, video, scenes, bar making, fencing and security.


Stagemasters предоставя пълно управление на събития, включително: пълна организация, дизайн и изпълнение на вашето събитие. Планиране на събитието, организация на логистиката, транспорт, наем на зала, пълно техническо обезпечаване на събитието: звук, осветление, видео, сцени, изработка на барове, ограждения и охрана.

 

 

COPYRIGHT © 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
Call Now ButtonCALL NOW