POWER DISTRIBUTION

An important advantage, that is not known to customers, but it is a key element of a successful event, are the electric switchboards that we use. They were developed in 2017 from the Swedish company SmartStage AB. These electric switchboards are equipped with military technology and high quality elements. What makes them unique is a new revolutionary technology for monitoring power consumption. These electrical switchboards meet all EU technical safety standards.


Важен елемент, който не се вижда от клиентите, но то е основа за безпроблеменното провеждане на събитие. Използваме табла които са разработени през 2017г.  на  Шведската Фирма SmartStage AB. За създаването на това електрическо табло е използвана разработка от военна технология и  елементи за висока надеженост и сигурност. В него е интегриран нов революционен метод за следене на консумираната електрическа мощност. Това електрическо табло отговаря на изискванията въведени в Европейския Съюз за техническа безопасност. 

COPYRIGHT © 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
Call Now ButtonCALL NOW